Ζωγραφιές

Οποιαδήποτε φιγούρα μπορεί να ζωγραφιστεί σε μια λευκή τούρτα. Για πολύ σύνθετες παραστάσεις με περισσότερες από 2 φιγούρες πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 κιλά οι τούρτα. Παραγγελία μια μέρα πριν